Et bedriftslån sikrer driften. 

Sjekk hvor mye du kan få i kassekreditt

Bedriftslån

Alle virksomheter som ønsker å vokse møter samme utfordring. De er avhengige av å ha tilstrekkelig med kapital for å klare veksten. Mange bedriftseiere har gått fra å oppleve sterk vekst og positive tall i en periode, for så å få problemer i andre enden.  Et bedriftslån sikrer deg kapital til de investeringene veksten krever. Typiske eksempler på dette er produksjonsanlegg, verktøy eller varebiler.

Man går ikke konkurs på grunn av gjeld, men på grunn av mangel på penger. Dette høres kanskje litt rart ut, men les videre så forklarer vi hvordan dette fungerer.

 

Bedriftslån – et eksempel

Vi har laget et eksempel for å vise hvorfor vekst finansiert av lån kan være gunstigere enn å bruke egenkapitalen.

Eksempel:

En produksjonsbedrift produserer for 10 millioner i året. De har et markedspotensiale som tilsvarer at de kan omsette det dobbelte av hva de gjør nå. For å øke produksjonen kreves en oppgradert maskin som koster 5 millioner.

Dersom maskinen skal betales uten belåning krever det halvparten av virksomhetens totale årsomsetning i kapital, for å betale maskinen. Dette er et enormt innhogg i virksomheten som den sannsynligvis ikke vil klare. Dersom virksomheten har disse pengene og bruker dem vil det allikevel kunne skape høy usikkerhet og svak betalingsevne fremover.

Dersom maskinen kjøpes med belåning som tilbakebetales over 10 år blir den årlige summen kun 500.000,- pluss renter. Dette utgjør bare en brøkdel av summen hvert år. På den måten sikrer virksomheten lavere kostnader og høyere grad av trygghet. Samtidig som kostnaden spres over tid øker også inntekten. Bedriften omsetter 100 millioner kroner mer over 10 år enn dersom maskinen ikke hadde blitt kjøpt inn.

I løpet av lånetiden har altså maskinen kostet 5% av omsetningen (pluss renter) i stedet for 50 % av årsomsetningen slik den ville har gjort ved et kontantkjøp.

Det betyr at virksomheten har sikret sin egen betalingsevne og soliditet ved å lånefinansiere, fremfor å betale alt med en gang. 

Muligheter for lån

Når du søker om kassekreditt via knappene på denne siden, har du ofte større mulighet for å få lånet innvilget, enn dersom du går i dagligbanken din. Det er fordi vi har en samarbeidspartner som spesialiserer seg på å hjelpe små og mellomstore bedrifter med vekst og likviditet.

Dagligbanken din vekter kravet til egenkapital ulikt avhengig av hvem som søker om lån. Det vil si at du sannsynligvis får prosentvis dårligere lånemuligheter på egenkapitalen, enn hva man eksempelvis får med et privat boliglån.

Vår partner løser dette ved å skreddersy lånepakker til små og mellomstore bedrifter avhengig av behov. For noen kan et serielån på en gitt sum være smart, mens det for andre er bedre med belåning av faktura. Det finnes mange muligheter og vår samarbeidspartner vil finne frem til den beste løsningen i sammen med deg.

Nøkkelen til et godt samarbeid er å være åpen og ærlig med de du skal låne penger av. Alle forstår at det å drive en virksomhet ikke bare er bare en dans på roser. Vis långiveren både styrkene og svakhetene dine slik at de kan få et skikkelig innblikk i hvem du er og hva virksomheten har å by på. Da vil det svært ofte åpne seg muligheter for bedriftslån, til tross for at man kanskje ikke har høy grad av egenkapital.

Å være åpen om egne svakheter skaper tillit, og dersom långiveren har tillit til deg, vil du sannsynligvis også få de aller beste betingelsene på lånet ditt.

Renter og betingelser

Hvilke renter og betingelser man ender opp med varierer og er avhengig av flere ulike faktorer. For det første kommer det an på hva pengene skal brukes til. Dersom du skal utvide eiendomsmasse eller driftsbygninger vil dette normalt gi en relativt lav rente. Skal du utvide maskinpark og kjøretøy vil gjerne renten ligge noen prosent over det du får på eiendom. Går du for en kassakreditt vil renten ligge omtrent på samme nivå som et billig forbrukslån.

* Priseksempel måned: Lånebeløp 100.000 kroner o/1 måned, kredittkostnader 1.490 kroner. Totalt: 101.490 kroner.

* Priseksempel år: Lånebeløp 100.000 kroner o/ 12 måneder, kredittkostnader 17.880 kroner. Totalt: 117.880 kroner.

Det er alltid sånn at høyere sikkerhet, egenkapital og verdi på pantobjekt vil gi bedre rom for forhandling på betingelsene. Det betyr allikevel ikke at du må ha alt dette for å få et lån. Et bedriftslån vil stort sett alltid uansett være rimeligere enn å ta et privat forbrukslån for å dekke utgifter i firmaet. I tillegg er det da firmaet og ikke deg personlig som garanterer for lånet (noen ganger gir man personlig garanti på bedriftslån også, for å få bedre vilkår).

Formidling av lån

Bedriftslaan.no er ikke en finansinstitusjon, men en nettside som informerer om og forklarer hvordan ulike finansieringsløsninger fungerer.

Du kan på denne siden klikke deg videre til Aprila Bank som er vår samarbeidspartner og søke om kassekreditt hos dem.

Lykke til med veksten. Det kan hjelpe med et bedriftslån.

Søk om kassekreditt her