Denne artikkelen er myntet på små og mellomstore bedrifter som er i ferd med å etableres, eller har holdt på en liten stund. I denne fasen er det mye å tenke på så vi har laget en enkel oversikt som bidrar til at du får bedre økonomistyring og likviditet i en tidlig fase.

Det første man gjør er å velge organisasjonsform. Det finnes mange ulike varianter med de to vanligste er enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS). Du må velge den selskapsformen som riktig for deg, avhengig av hva slags bedrift du ønsker å starte og hvilken grad av personlig ansvar du er komfortabel med.

Enkeltpersonforetak

Dette er den enkleste formen for organisasjon å starte, fordi det ikke er krav til egenkapital, og du har stor råderett over pengene du tjener inn. Dette passer for eksempel godt for konsulenter, advokater og andre tjenesteytere.

I et enkeltpersonforetak er det langt færre formaliteter enn for eksempel i et AS. Du trenger for eksempel ikke å avholde styremøter, eller levere styreprotokoller. Du er derimot personlig ansvarlig for næringsvirksomheten, med fullt økonomisk ansvar. Det betyr at du og foretaket ditt er en og samme juridiske enhet.

Skal du ha større økonomiske forpliktelser, vil det derfor kunne være tryggere med et aksjeselskap.

Aksjeselskap

Aksjeselskap er den mest brukte selskapsformen i Norge. Et AS har flere regler og formaliteter enn et enkeltpersonforetak, og du må blant annet ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner.

På den andre siden har du som eier relativt lav risiko ved et A. Ditt personlige ansvar er relativt begrenset og selskapet skulle få økonomiske problemer og gå konkurs, er det bare aksjekapitalen og foretakets opptjente verdier som går tapt.

Du kan lese mer om selskapsformer på Altinn.

Når du har opprettet selskapet er det på tide å tenke gjennom forventede kostnader og inntekter.

Begynn med et budsjett

I budsjettet skal du så godt du kan gjette deg frem til hvilke utgifter og inntekter som kommer til å komme. Dette blir lettere når du har fullført et helt driftsår og kan se tilbake på de reelle tallene.

Vær litt realistisk når du lager budsjettet. Det er bedre å budsjettere med litt lave inntekter, for så å gå i pluss, enn å ligge bakpå hele tiden.

Likviditet – Penger på konto

Det som ofte gjør at bedrifter får trøbbel med økonomien er at de ikke har penger til å betale for seg. Kunder vil gjerne ha så lang betalingsfrist som mulig og leverandører vil gjerne ha betalt med en gang. Dette fører til at kontoen raskt blir tom og problemene starter.

Husk! Ingen virksomheter har gått konkurs fordi de går i minus. Man går konkurs fordi man er tom for penger. Vipps er et godt eksempel på dette. Siden 2015 har de foreløpig aldri gått i pluss, men fordi de kan gjøre opp for seg, går de heller ikke konkurs.

Dersom du trenger midlertidig finansiering, kan du søke om en kassekreditt. Denne banken har spesialisert seg på kassekreditt uten pant, til små og mellomstore bedrifter.

Slik fører man regnskap

Dersom du har mye fakturaer inn og ut bør du så fort du har råd skaffe deg en regnskapsfører. Da får du mer tid til å drive med kjernevirksomheten i bedriften, samtidig som du kan være trygg på at regnskapet ditt blir riktig.

Er du for eksempel konsulent, vil du sannsynligvis ha ganske enkelt regnskap, og da kan du fint føre det selv. Vi har god erfaring med å bruke fiken.no. Her er alt oversiktlig og greit, og du får hjelp til automatisk innrapportering til skatteetaten m.m.

Det finnes flere smarte regnskapsprogrammer på markedet, så gjør litt research og velg det som passer det best.

Moms (MVA)

MVA er en avgift du betaler til staten ved salg av de fleste varer og tjenester i Norge. Du er selv ansvarlig for å kreve inn moms fra dine kunder, så du er på en måte en innkrever på statens vegne.

Næringsdrivende som har en avgiftspliktig omsetning på over 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder, er pliktige å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Det betyr at du skal betale merverdiavgift på varer og tjenester du selger, fra og med det salget som gjør at du passerer en omsetning på 50 000 kroner. Du kan ikke fakturere med moms eller føre fradrag på moms før du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

I regnskapsystemet kan du normalt se hvor mye moms du til enhver tid skylder. Det er lurt å føre kostnader fortløpende slik at mva-beregningen er nøyaktig.

OBS! Husk at du må betale moms av alle salg, også når kunden ikke har betalt deg ennå.

Derfor er det lurt å sette av penger til moms på en egen konto, samt være nøye med oppfølging av faktura, slik at du har fått inn pengene, når momsen forfaller.

Du kan spare en del penger på å kjøpe nødvendig utstyr til bedriften din gjennom firmaet. Det er derfor viktig at du dokumentere alt du kjøper og tar vare på alle kvitteringer. Hva som kan skrives av på bedriften varer fra hvilken organisasjonstype du har valgt. Er du usikker på hva som kan registreres på firmaet, bør du snakke med regnskapsfører.

Du må også betale skatt

Uavhengig av hvilken organisasjonstype du velger, må du betale skatt. Det er allikevel ulike skatteregler for de ulike organisasjonstypene:

Skatteregler for enkeltpersonforetak

Driver du et enkeltmannsforetak må du: betale forskuddsskatt 4 ganger i året, levere skattemelding som næringsdrivende og forhåndsberegne resultatet i virksomheten.

Et tips kan være å angi litt mindre enn du tror du vil omsette, slik at du ikke går tom for penger underveis. Ekstra overskudd melder du som endring i skattekortet ditt.

Skatt i AS:

Aksjeselskaper betaler skatt av overskuddet i to like terminer i løpet av første halvår etter inntektsåret, og fristene for innbetaling er 15. februar og 15. april.

Som aksjonær i et AS skatter du bare av det du tar ut i utbytte eller lønn.

A-melding

A-melding inneholder opplysninger om lønn, ytelser og status på alle arbeidsforhold, og er en samlet rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Dette må du huske på å levere dersom du selv er ansatt i et as, eller har ansatte i AS og ENK. Er du selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonsforettak uten ansatte, skal du ikke levere A-melding.