factoring

Factoring sikrer virksomheten

Factoring sørger for at du får penger på konto så fort salget er gjennomført, slik at du kan reinvestere dem i noe annet. Vi forklarer hvordan factoring fungerer.

Hvordan fungerer factoring?

Factoring fungerer ved at en finansinstitusjon låner deg penger, basert på fakturaer du har sendt ut. Dette gjør at du hele tiden får inn penger fra salgene dine, som du igjen kan bruke til vekst. Dette bidrar til å stabilisere økonomien i virksomheten og gjøre den mer forutsigbar.

La oss ta et eksempel:

Importør AS importere varer til bedriftsmarkedet. Importør AS kjøper og betaler varen fra en produsent i utlandet for 10.000,- varen selges videre til kunde A for 20.000,- med forfall 30 dager frem i tid. Kunde B ønsker å kjøpe tilsvarende vare uken etter, og Importør AS kjøper inn en ny vare for 10.000,- og selger til Kunde B for 20.000,- Kunde C og D gjør det samme de to påfølgende ukene.

Etter 4 uker har Importør AS brukt 40.000,- av sin egen likviditet uten å få en krone inn på konto igjen. Det betyr at jo mer Importør AS selger, desto dårligere blir likviditeten, innenfor hver 30 dagers periode.

Dersom Importør AS hadde benyttet en factoring avtale med 80% belåning på beløpet, ville de hatt 64.000,- mer på konto etter de fire ukene.

Eksempelet tar bare for seg 1 vare og 4 salg. De aller fleste virksomheter har vesentlig mer salg i løpet av en måned, som derfor fører til en likviditetsmessig utfordring dersom man selger via faktura. Dette gjelder i all hovedsak B2B salg.

Eksempelet tar også utgangspunkt i at alle betaler til forfall. Dette vet vi dessverre at ikke stemmer. Relativt mange virksomheter er trege betalere som gjerne lar fakturaen ligge frem til første purring, før de betaler. Disse tilfellene vill gjort tallene i eksempelet enda styggere.

Hva er forskjellen på factoring og fakturakjøp?

Fakturakjøp er relativt nytt i Norge, men egentlig ganske enkelt. Det som skjer er at en finansinstitusjon kjøper fakturaen din for litt mindre enn pålydende beløp. Du får pengene på konto og er ferdig med det. All risiko ligger hos institusjonen.

Dette gjør at det også stilles litt andre krav til fakturakjøp enn til factoring. Fakturakjøp er ingen løpende avtale, men et system hvor du velger hvilke fakturaer du ønsker å selge. Finansinstitusjonen gjør en risikovurdering i hvert enkelt tilfelle og vurderer om de ønsker å kjøpe fakturaen av deg.

Factoring er derimot som en slags gunstig kassakreditt. Finansinstitusjonen låner deg penger basert på fakturaene du har sendt, men de tar i tillegg også hele jobben med å kreve inn pengene og all administrasjonen som tilkommer. Du eier fremdeles selv fakturaen som er sendt og risikoen er fremdeles din. Finansinstitusjonen som tar på seg jobben med å kreve inn pengene, tar seg av eventuelle purre- og inkassorutiner.

Begge løsningene er prinsipielt like ved at du får penger på konto med en gang, men det er som du ser noen vesentlige forskjeller.

Som et eksempel kan vi si at et firma som omsetter for 7.000.000 fordelt på 1500 fakturaer er tjent med factoring, ettersom dette krever mye administrasjon. En virksomhet som omsetter for 7.000.000 fordelt på 15 fakturaer er derimot mer tjent med fakturakjøp. Dersom en av de 15 fakturaene ikke blir betalt kan det bli en katastrofe for virksomheten, og derfor kan det være lurt å selge seg ut av hele risikoen.

Fordelen med factoring

Factoring er ofte fornuftig for små og mellomstore bedrifter. For det første tar fakturering og oppfølging opp mye tid som virksomheten kunne brukt til noe annet. For det andre har små og mellomstore bedrifter ofte et litt annet forhold til kundene sine enn de aller største. Når den som sender fakturaen også gjerne er en person som har direkte kontakt med kundene får man en relasjon som gjerne gjør det vanskelig å kreve inn penger. Mange opplever det som ubehagelig å purre, eller sende inkasso til en kunde som har vært med dem lenge. Allikevel må du som virksomhet får betalt for varen eller tjenesten du selger for at du skal kunne drive.

Ved å sette fakturaene dine bort via factoring får man en profesjonell avstand til faktura og pengeinnkreving. Du slipper å purre på gamle kjente, og kunden forstår at det er noen andre som følger en rutine for innkreving, og ikke deg personlig.

Nå håper vi du har lært det du behøver om factoring

Les også om: Fakturakjøp