fakturakjøp

Fakturakjøp sikrer penger på konto

Fakturakjøp garanterer deg penger på konto i en vekstfase, eller i forkant av et større prosjekt. Vi forteller deg hvordan det fungerer

Du kan finne ut mer om fakturakjøp her:

https://www.aprila.no/fakturasalg

*Dette er ikke en betalt plassering

Fakturakjøp går inn under det vi kaller topplinjefinansiering og er en svært effektiv modell for å sikre at virksomheten til enhver tid har penger på konto. En vanlig utfordring kan være ved leveranser til større virksomheter som har krav om lang kredittid.

Kommuner har eksempelvis ofte 30 dagers kredit på alle innkommende fakturaer. Det vil si at du må vente en måned før du får betalt for jobben eller servicen du har levert. Dersom du velger å selge denne fakturaen får du kjapt pengene på konto og du slipper å tenke mer på dette.

La oss for eksempel si at du leverer kontormøbler til større virksomheter. Du får to store prosjekter som skal leveres like etter hverandre. Da kan du velge å selge fakturaen for det første prosjektet, slik at du raskt får penger på konto til å kjøpe inn varene du behøver for å levere neste prosjekt.

Hva er forskjellen på fakturakjøp og factoring?

Fakturakjøp er egentlig veldig enkelt. Du lar en finansinstitusjon kjøpe fakturaen din for litt mindre enn pålydende beløp. Du får litte grann mindre betalt enn beløpet på fakturaen, men du er sikret pengene og de kommer på konto med en gang. All risiko ligger hos fakturakjøperen og du kan bruke inntekten til å reinvestere i driften.

Dette gjør at det også stilles litt andre krav til fakturakjøp enn til factoring. Fakturakjøp er ingen løpende avtale, men et system hvor du velger hvilke fakturaer du ønsker å selge.

Factoring fungerer mer som en slags kassakreditt. Finansinstitusjonen låner deg penger basert på fakturaene du har sendt, men de tar i tillegg også hele jobben med å kreve inn pengene og all administrasjonen som tilkommer. Du eier fremdeles selv fakturaen som er sendt og risikoen er fremdeles din. Finansinstitusjonen som tar på seg jobben med å kreve inn pengene, tar seg av eventuelle purre- og inkassorutiner.

Begge løsningene er prinsipielt like ved at du får penger på konto med en gang, men det er som du ser noen vesentlige forskjeller.

Normalt bruker man å si at factoring er egnet for virksomheter som har mange små fakturaer og fakturakjøp egner seg best for virksomheter som har færre, men også større fakturaer.

Det er vanlig for de fleste virksomheter å oppleve perioder med lite penger på konto. Et typisk eksempel er når man har fakturert mye som ligger ute til forfall, samtidig som momsen for noe av det utfakturerte forfaller. Da må man forskuttere mva for penger man enda ikke har mottatt. I sånne tilfeller er det veldig greit å kunne selge unna noen fakturaer for å fylle kontoen igjen. Du bruker muligheten, når det passer deg.

Sånn kan du løse likviditeten ved å benytte fakturakjøp

Les også om: Kassekreditt