Hva er likviditet? 

Likviditet er en virksomhets evne til å betale de løpende utgiftene

Et mer forståelig ord for likviditet er betalingsevne.

Likviditet eller betalingsevne er et økonomifaglig uttrykk for en bedrifts evne til å kunne betale sine løpende utgifter. Dette gjelder varekostnader, lønn, skatt og egentlig alle andre regninger som skal håndteres. Høy kapital sier noe om en virksomhets soliditet, men lite om betalingsevne. Man kan for eksempel eie et bygg som gir høy kapital, men samtidig ha tom konto, – altså lav likviditet.

God likviditet betyr helt enkelt at man har mulighet til å dekke forventede og uforutsatte utgifter. Likviditet kommer av uttrykket markedslikviditet.

Hvor viktig er likviditet?

Virksomheter går ikke konkurs fordi de går i minus, men fordi de går tom for penger. Et eksempel er selskapet til Elon Musk, Tesla. Gjennom mange år har Tesla vært i en utviklingsprosess og tapt voldsomme summer vert år. Grunnen til at de allikevel ikke gikk konkurs er fordi de ikke gikk tom for penger.

Aksjonærer og andre interessenter hadde så stor tro på firmaet at de valgte å tilføre friske penger underveis, slik at selskapet alltid hadde betalingsevne. Derfor kunne Tesla utvikle og vokse helt til overskuddene begynte å vise seg.

De fleste av oss har ikke rike aksjonærer som bare kan putte inn penger når likviditeten er litt presset. Et alternativ til en «rik onkel» er en kassekreditt. Dette er et lån som innvilger en viss sum man kan bruke av ved behov. Man betaler kun for reelt forbruk, og når man ikke har behov for kreditten, står pengene tilgjengelig som en ekstra sikkerhet.

Sjekk hva du kan få i kassekreditt

Egen erfaring med presset likviditet

Jeg som skriver denne artikkelen, har personlig erfaring med hvordan en kassekreditt kan redde driften i et selskap. Jeg drev en nettbutikk som solgte relativt kostbare produkter med ganske lav margin. Varene måtte forhåndsbetales fra leverandører rundt i verden og det førte til at mye likviditet ble bundet opp i varelageret fremt til varene var solgt.

Når varene etter hvert ble solgt var dette ofte via faktura. Det betydde at pengene for salget gjerne ikke kom før et par uker etter salget var gjennomført. Vi måtte samtidig kjøpe inn nye varer for å opprettholde varebeholdningen. Dette førte til at vi hadde bekostet prisen av en vare to ganger, før vi hadde fått inn noe som helst.

Dette førte til at kontoen til stadighet sank ned mot 0,- selv om salget gikk bra. Ironien var at jo mer vi solgte, desto mer presset ble likviditeten. For oss ble løsningen en kassekreditt på 300.000, – Vi var et lite firma med to fast ansatte og denne kassekreditten var nok til å sørge for at vi alltid fikk lønn, betalte husleie, markedsføring og hadde lys i lampene på lageret.

Firmaet gikk jo bra, så det stod ikke på inntektene. Vi gikk bare tom for penger med jevne mellomrom.

Likviditetsgrad

Det er 4 grader av likviditet og videre kommer et forsøk på å forklare disse på en forståelig måte.

Likviditetsgrad 1:

Likviditetsgrad 1 forteller oss noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette betyr evnen til å betale for utgiftene sine etter hvert som de forfaller. Det er laget en formel for å beregne likviditetskrav 1, som ser sånn ut:

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld. Svaret bør aller helst være større enn 2

Likviditetsgrad 2:

Likviditetsgrad 2 måler, som likviditetsgrad 1 forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen er at man trekker fra varelageret fordi det regnes som de minst likvide omløpsmidlene.

Formelen for Likviditetsgrad 2 er (Omløpsmidler-Varelager)/Kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 3:

Likviditetsgrad 3 forteller noe om forholdet mellom de mest likvide midlene og den kortsiktige gjelden. De mest likvide omløpsmidlene er bankinnskudd, kontanter og lignende. Med andre ord penger du har tilgjengelig.

Formelen for Likviditetsgrad 3 er (Kassebeholdning+Bankinnskudd)/Kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 3 bør være aller helst være større enn 33%.

Likviditetsgrad 4:

Likviditetsgrad 4 måler kontantgraden. Likviditetsgrad 4 er Kontantbeholdning/Kortsiktig gjeld.

Vi håper denne artikkelen har vært til nytte for å bedre forstå konseptet «likviditet». Husk at nøkkelen til å sikre driften er å aldri gå tom for penger. Lykke til med virksomheten, vi håper den blomstrer for deg.

Neste artikkel: Likviditetsreserve