inkassotjenester
Sjekk hvor mye du kan få i kassekreditt

Hvem kan få kassekreditt?

Når er kassekreditt en god løsning og hvem kan egentlig få kassekreditt?

Kassekreditt passer best for bedrifter som eksempelvis:

 • Har varelager
 • Selger varer og tjenester på kreditt
 • Utfører prosjekter som krever investering i verktøy og utstyr

Hensikten med en kassekreditt er å dekke likviditetsgapet som ofte oppstår når kostnadene kommer før inntektene. Et typisk eksempel er en håndverksbedrift som skal utføre et oppdrag.

Her kreves det at riktig utstyr og materialer til jobben kjøpes inn i forkant. Deretter skal jobben utføres før den kan faktureres. Fra du sender fakturaen og frem til den er betalt, går det gjerne 14 dager. Problemet er at du skal starte neste prosjekt og trenger å skaffe materialer og eventuelt utstyr til dette prosjektet også.

Denne forskyvningen i inntekter gjør at du kan ha lite på konto selv om du har mer enn nok å gjøre. I slike tilfeller vil en kassekreditt være en god løsning, fordi den gir tilgang til likviditeten som er nødvendig for å drive firmaet videre, mens man venter på innbetalinger.

Hva koster en kassekreditt?

Kostandene til en kassekreditt vil variere fra bank til bank. Et felles prinsipp er at rentekostnaden løper på de pengene du har brukt, men ikke på pengene du har tilgjengelig.

Det vil si at dersom du har 500.000 i disponibel kreditt, men bare bruker 100.000, vil det kun være de 100.000 det løper renter på. Tar vi utgangspunkt i eksempelet over vil det være rentekostnader for 100.000 kroner i 14 dager, frem til innbetalingen kommer og man «nuller ut» kassekreditten igjen.

Det løper også normalt en kostnad for å ha tilgang til kassekreditten og den bruker å være på noen få hundrelapper i måneden. Men igjen, denne kostnaden vil variere fra bank til bank.

Med kassekreditt bestemmer du selv når du vil gjøre innbetalinger, i motsetning til et konvensjonelt lån hvor man betaler renter og avdrag hver måned, i en gitt periode.

Det rimeligste vil selvfølgelig være å ikke ha en kreditt, men bruke av penger man har i overskudd på konto. For det store flertallet av små og mellomstore bedrifter i Norge er det allikevel sånn at en finansieringsløsning er helt nødvendig for å kunne opprettholde drift og holde på arbeidsplasser.

Hvem passer dette for?

Kassekreditt, også kjent som driftskreditt, er den vanligste finansieringsformen for bedrifter. Dette er sannsynligvis fordi bedriften får tilgang til penger på konto, uten å binde seg til en nedbetalingsplan.

Det vil si at den passer godt for bedrifter som driver med:

 • Håndverk
 • Anleggsarbeid
 • Transport
 • Rådgivning
 • Salg av varer og tjenester

Vår samarbeidspartner Aprila Bank, spesialiserer seg på kassekreditt uten pant til små og mellomstore bedrifter. Skal du søke om kassekreditt hos dem gjøres dette elektronisk ved bruk av BankID og du får normalt et tilbud innen 60 sekunder.

Neste artikkel: Næringslån

Sjekk hva du kan få i kassekreditt
 • Fra 199 pr måned

 • Fleksibel nedbetaling

 • Rente fra 0,79%/måned

Sjekk hvor mye du kan få i kassekreditt

Priseksempel måned: Lånebeløp: 100.000 kroner, varighet 30 dager, månedsrente 0,89%. månedspris: 199 kr/totalt: 101.089 kr​.

*Kassekreditt er et produkt fra Aprila Bank