Hvordan få bedre likviditet?

hvordan-få-bedre-likviditet
Se hvor mye kassekreditt du kan få

Hvordan får man bedre likviditet? -Vi ser på noen muligheter

Likviditet betyr de pengene du har tilgjengelig. Det vil si kroner og øre på konto som kan brukes til å betale regninger eller lønn.

Det er mange årsaker til at likviditeten kan bli dårlig.

  • Lang forfallstid på sendte fakturaer
  • Trege betalere
  • Kryssende mva. perioder
  • Høye innkjøp

Dette er bare noen få av en mengde ting som kan påvirke likviditeten. Så hva kan du gjøre for å få tilgjengelig penger så kjapt som mulig. Vi ser på noen alternativer.

Kassekreditt

Den kanskje enkleste løsningen på likviditets-skvisen er en kassekreditt. Dette fungerer som et slags flexilån, hvor du selv styrer hvor mye som brukes.

Du får innvilget en viss sum som står tilgjengelig når du måtte ha behov for det, som en ekstra bufferkonto. Du betaler ingen renter når du ikke bruker noe av disse pengene og det løper kun renter på det faktiske forbruket.

Disse midlene er tilgjengelige hele tiden og du bruker av dem ved behov. Når du får oppgjør for fakturaer kan du velge å betale inn, slik at rentene slutter å løpe.

Fakturasalg

Dette er en løsning hvor du lager en vanlig faktura til en kunde, men i stedet for å håndtere den selv selger du den til en bank som overtar ansvaret. Du får pengene på konto dagen etter og trenger ikke å tenke mer på innkreving. Kunden får sin vanlige forfallsdato og vil ikke merke stort til endringen, bortsett fra at kontonummeret på fakturaen endres.

Prisen for et salg er vanligvis 2-5% av fakturabeløpet. Prisen du tilbys er avhengig av ulike faktorer som hvor solid fakturamottakers virksomhet er, tidligere betalingsanmerkninger hos kunden m.m.

Regnskapsprogrammer som Fiken, Tripletex, Xledger og Visma eAccounting tilbyr denne løsningen direkte i fakturasystemet slik at du alt automatiseres. Hver gang du lager en faktura får du opp et tilbud på salg av fakturaen og så velger du ja eller nei, på om du ønsker å selge den. Enkelt og greit.

Factoring

Factoring er en egentlig bare en annen utgave av fakturasalg. Forskjellen er at her låner banken deg penger basert på det du har fakturert, slik at du får penger inn med en gang. Forskjellen er at det fremdeles opp til deg å stå for innkreving og oppfølging av faktura.

Dette er ikke en veldig utbredt metode i Norge, men det finnes noen tilbydere av den. Vår erfaring er at Fakturasalg i mange tilfeller er mer hensiktsmessig ettersom det fjerner stressmomentet med å følge opp fakturaer.

Andre nyttige tips til bedre likviditet

Tipsene over handler om å få inn penger kjapt, men det er også interne ting i virksomheten som kan hjelpe.

Send faktura

Det høres kanskje innlysende ut, men det er veldig lett å være litt treg med å sende ut egne fakturaer. Venter du 14 dager med å sende, og kunden har 14 dager forfall, så har det gått en måned fra utført arbeid, til pengen kommer. Dersom kunden betaler i tide. Legger du til 14 dager med purring er du allerede oppe et halvt kvartal av året som du venter på pengene du har krav på.

Pass på varelageret

Dette kan være litt vanskelig å balansere, men det er viktig å ha en fornuftig mengde varer på lager. Nok til å alltid kunne levere, men ikke for mye slik at likviditeten bindes opp. Du kan ikke betale lønn med verdien av en vare som står på lager, du må ha penger på konto.

Inkassorutiner

Lag deg faste rutiner for inkasso. De fleste regnskapsprogrammer tilbyr dette som en automatisert prosess hvor det sendes påminnelse en dag eller to etter forfall av faktura.

Dårlige rutiner får ofte en snøballeffekt som gjør at den manglende likviditeten øker og øker til du plutselig er helt tom for penger.

Det er ingen som går konkurs fordi de selger for lite. Man går konkurs fordi man går tom for penger på konto.

Vi håper denne artikkelen har vært til nytte for å svare på spørsmålet:

Hvordan få bedre likviditet?

Søk om kassekreditt
  • Fra 199 pr måned

  • Fleksibel nedbetaling

  • Rente fra 0,79% pr. måned

Se hvor mye du kan få i kassekreditt

Priseksempel måned: Lånebeløp: 100.000 kroner, varighet 30 dager, månedsrente 0,89%. månedspris: 199 kr/totalt: 101.089 kr​.

*Kassekreditt er et produkt fra Aprila Bank