Hvordan lykkes med egen bedrift – 3 enkle steg.

Hvorfor er det sånn at noen bedrifter får umiddelbar suksess, mens andre sliter og går konkurs i løpet av første året?

Det som kjennetegner de som lykkes er at de

  1. Holder fokuset enkelt
  2. sørger for likviditet
  3. Balanserer nytenkning og erfaring.

1.Hold fokuset enkelt

En forretningsplan hjelper deg til å sette noen tydelige rammer for hva du faktisk driver med. En vanlig tabbe er å proklamere at «vi leverer alt». Det du egentlig da forteller de mulige kundene dine er at du ikke er en spesialist.

Dette gjør kjøpsbeslutningen lenger hos kunden, samtidig som du ikke klarer å fokusere på det du skal selge.

Eksempel: Et markedsføringsbyrå som «gjør alt innen markedsføring» drukner i havet av spesialister. Sier de heller «vi leverer facebook annonser», eller «vi er best på profileringstrykk» er det mye enklere å overbevise kunden.

Hold fokuset enkelt og vær konkret om hvilke tjenester som skal ytes og hvilken kompetanse bedriften innehar

2. Sørge for likviditet

Går du konkurs er det fordi du ikke har penger. Det høres kanskje innlysende ut, men det er ingen bedrifter som går konkurs fordi de går i minus på resultatet. De går konkurs fordi de mangler likvide midler til å dekke løpende utgifter.

Skaff deg finansiering og etabler en bankforbindelse!

En enkel vei til en økonomisk buffer er en kassekreditt. Dette er et fleksibelt lån som kan brukes ved behov og som bidrar til å holde hjulene i gang i perioder hvor likviditeten er i skvis.

Sjekk hva du kan få i kassekreditt

Bruker du knappen over her sendes du til Aprila Bank som er spesialisert på finansiering til små og mellomstore bedrifter.

3.Balansere nytenkning og erfaring

Dette er kanskje noe av det vanskeligste å holde orden på. Du trenger erfarinen din for å lykkes, samtidig som det er viktig å ikke gå seg fast i tankemønstre som gjør at du går glipp av nye muligheter.

Det kan være vanskelig å skape seg en egen nisje i et stadig mer globalt og konkurranseutsatt marked. Kartlegg hvilke produsenter, leverandører, agenturer og internasjonale aktører som betjener markedet du ønsker å etablerer deg innen.

3.1. SWOT og risikoanalyse

Både erfaringen og nyskapingen kan styrkes med å få oversikten over hvilke styrker, svakheter, muligheter og trusler som kjennetegner din forretningsmodell og ditt marked.

Jo bedre forståelse du har for usikkerheten i markedet jo raskere kan du tilpasse deg endringer. Samtidig kan du unngå å gå i opplagte feller, som koster deg dyrt. Tenk over hvilke forhold som styrker din posisjon og vær klar til å utnytte deg av fordelene dette gir deg. Vær også bevisst svakheter og hvordan dette kan bli en trussel for din virksomhet.

Husk at svakheter ikke er det samme som svakhet. Svakheter er faktisk også styrker så lenge du er bevisst på dem.

3.2. Lag et budsjett

Det er nærmest umulig å ha et bedriftsoverskudd fra dag 1. Mange nyetablerte virksomheter har ikke positivt driftsresultat før etter 2 til 3 år og hele 70% av nyetablerte bedrifter går konkurs innen 5 år.

For å holde kontroll på levedyktigheten til bedriften må milepæler defineres. Lag estimater på hvor store kostnader bedriften vil ha inntil selskapet oppnår overskudd. På denne måten kan du beregne hvor store inntekter selskapet krever innen en viss tidsperiode.

3.3 markedsfør

Hvordan skal du selge tjenestene eller produktene dine? Har du en nettbutikk er kanskje det enkleste å betale for Google annonser. Da får du vist frem produktene dine til folk som leter etter den typen produkter.

Selger du derimot tjenester vil det kunne være en bedre ide å se etter samarbeidspartnere. Hvordan kan du bidra til andre på en sånn måte at konkurrenter i stedet blir samarbeidspartnere.

Svaret ligger kanskje helt i toppen av artikkelen:

Hold fokuset enkelt og spesialiser deg.

Lykke til med virksomheten!