inkassotjenester

Hvorfor bruke inkassotjenester?

Det kan være mange årsaker til at en regning ikke er betalt. Kanskje er likviditeten litt dårlig, kanskje har det vært en lavkonjunktur. Inkassotjenester får pengene inn på konto.

Uansett hva årsaken er må du få inn det du har utestående. Du skal ha betalt for jobben du har gjort eller varen du har solgt. Det kan ofte være vanskelig å kreve inn penger, fordi man gjerne har et forholdt til firmaet som skylder penger. Mange vegrer seg for å ta «purre telefonen» til kunder de har samarbeidet med i mange år.

På den andre siden finnes det også mange som ikke har noe problem med å sette hardt mot hardt når kravet stilles. Dersom dette ikke gjøres på en god og ryddig måte risikerer man at det virker ødeleggende for fremtidige kundeforhold.

Ved å benytte en dyktig aktør på inkassotjenester får du en profesjonell distanse, samtidig som sannsynligheten til å få inn det utestående blir mye høyere. En erfaren aktør vi få inn pengene raskere, redusere dine tap og ivareta kunden din på en god måte.

Ferske inkassosaker løses raskere

Når du bruker en profesjonell aktør til å håndtere dine inkassotjenester, får du iverksatt innkreving så tidlig i prosessen som mulig. All erfaring viser at jo tidligere man kommer i gang, desto enklere er saken å løse. De aller fleste saker løses på ett eller annet tidspunkt, men det er aldri heldig å måtte vente lengre enn nødvendig på penger man skulle hatt på konto.

Skal man ta seg av inkasso rutiner selv, vil erfaringsmessig prosessen ta lengre tid enn dersom man bruker en profesjonell aktør. Det verste er allikevel at de fleste virksomheter ikke har tid og ressurser til å følge opp ubetalte krav over lang tid. Dette fører dessverre svært ofte til at pengene går tapt.

En profesjonell aktør på inkassotjenester har systemer som følger opp kundene som ikke har betalt helt til saken er løst. Svært mange av dem som har ubetalte krav kommer etter hvert til en bedre økonomisk situasjon, slik at de kan klare å betale inn det utestående.

Disse pengene går rett inn og styrker din bunnlinje. Dersom de ikke hadde blitt fulgt opp, er det svært sannsynlig at innbetalingen ville gått i glemmeboken.

Med andre ord kan det være lurt å bruke inkassotjenester