inkassotjenester
Se hvor mye kassekreditt du kan få

Kassekreditt – fleksibel finansiering

En kassekreditt sikrer virksomhetens likviditet i den daglige driften og skaper forutsigbarhet.

De fleste virksomheter opplever perioder med presset likviditet, uavhengig av hvor solide de i utgangspunktet er. Dette skyldes gjerne at verdier bindes opp i fysiske investeringer, eller at man venter på oppgjør fra kunder.

En kassekreditt gir bedriften mulighet til å opprettholde driften i disse periodene, slik at lønninger kan utbetales og regninger betales. Men hvordan skiller dette seg fra andre typer bedriftslån?

Hva er en kassekreditt?

En kassekreditt er som et fleksibelt lån, hvor bedriften selv styrer hvor mye som brukes.

La oss ta et eksempel:

Bedriften har en innvilget kassakreditt på 300.000 og trenger å oppgradere litt verktøy i forbindelse med et nytt prosjekt. Verktøyet koster 100.000, – og daglig leder velger å ta disse pengene fra kassekreditten.

Etter tre måneder er prosjektet fullført og kunden betaler for jobben. Daglig leder setter pengene tilbake på kontoen for kassekreditten.

Man betaler kun renter for det som faktisk er brukt, som i dette tilfellet er 100.000, – i tre måneder. Det vil si at man ikke betaler for de resterende 200.000, – som fremdeles er tilgjengelig på konto. Denne fleksibiliteten gjør at bedriften selv bestemmer hvor mye som «lånes» til enhver tid.

Hvem kan få kassekreditt?

Våre samarbeidspartnere i Aprila Bank har i hovedsak spesialisert seg på små og mellomstore norske bedrifter. Det betyr at du også kan få innvilget kassekreditt selv om du representerer en liten oppstartsbedrift som ikke besitter store verdier.

Dette løses ofte ved at man stiller med en personlig garanti for kredittbeløpet, som en sikkerhet for utlånsbanken. De tar ikke pant i bolig og krever ikke sikkerhet i virksomhetens eiendeler, fordi meningen er å unngå for mye press på bedriften. Denne finansierings formen skal skape forutsigbarhet og trygghet i virksomheten.

Skal du søke om kassekreditt gjøres dette elektronisk ved bruk av BankID. Det betyr at det ikke blir noen papirmølle og du får svar neste virkedag. Deretter bruker du av pengene når du selv har behov for det.

Vår rolle

Bedriftslaan.no er en portal for bedriftsfinansiering. Vi er ikke en bank og har ingenting med selve finansieringen å gjøre. Vår rolle er å informere og skape forståelse rundt ulike finansieringsløsninger for små og mellomstore bedrifter, i tillegg til å tilrettelegge for dialog mellom deg og finansinstitusjonen du skal samarbeid med.

Bruk knappen på denne siden for å søke om en kassekreditt

Søk om kassekreditt

Neste artikkel: Kassekreditt firma

  • Fra 199 pr måned

  • Fleksibel nedbetaling

  • Rente fra 0,89%/måned

  • Etableringspris 0,-

Se hvor mye du kan få i kassekreditt

Priseksempel måned: Lånebeløp: 100.000 kroner, varighet 30 dager, månedsrente 0,89%. månedspris: 199 kr/totalt: 101.089 kr​.

*Kassekreditt er et produkt fra Aprila Bank