inkassotjenester
Sjekk hvor mye kassekreditt du kan få

Lån til små bedrifter

Hva er den mest effektive typen lån til små bedrifter?

Alle små bedrifter har en ting til felles, -de er små.

EU’s nåværende definisjon av en liten bedrift et foretak med mindre enn 50 ansatte og under 100 millioner i omsetning.

Denne definisjonen blir nesten litt tullete for oss i Norge, fordi det betyr at de fleste virksomhetene er små her til lands. Utfordringen er at denne typen definisjoner påvirker hvordan finansinstitusjoner forholder seg til små bedrifter som låntakere.

Veldig mange av oss har under 5-10 millioner i årlig omsetning og færre enn 5 ansatte.

Ulike kapitalbehov

Virksomheter i denne størrelsen har helt andre behov enn et firma med 100 millioner i omsetning. Større bedrifter låner gjerne penger til langsiktige investeringsplaner og av skattemessige hensyn. Små bedrifter har derimot kanskje bare behov for litt penger på konto frem til neste kundeinnbetaling.

Lånemodellene som er tilpasset de større virksomhetene passer derfor veldig dårlig for små bedrifter som ikke har store kapitalbevegelser. Det handler som oftest bare om å få noen få kroner på konto, en kort periode for å dekke regninger og lønn.

Vår samarbeidspartner Aprila Bank, har spesialisert seg på lån til små bedrifter. De har funnet ut at det mest effektive er å bruke kassekreditt som lånemetode.

Årsaken er at behovet for penger gjerne kommer brått og man trenger pengene umiddelbart. Da har man ikke tid til lange søknadsprosesser og ventetid på å få penger på konto. Samtidig kan man betale tilbake når det passer, slik at man ikke behøver å forholde seg til månedlige avdrag.

Dette fungerer som et slags flexilån, hvor du har en gitt sum tilgjengelig på en egen konto som du kan bruke av ved behov. Det løper ikke renter på dette beløpet så lenge du ikke bruker av det. Det blir omtrent det samme som at pengene står klar på din egen konto frem til du trenger dem.

Sikkerhet for lånet

Sikkerhet er også et gjentakende problem for små bedrifter. Dersom du ikke har store maskiner, eller eiendomsmasse du kan bruke som pant, får du rett og slett ikke lån. Dette er typisk for små håndverksfirmaer, it-selskap og konsulenter. Disse bedriftene har nærmest aldri store verdier knyttet til firmaet.

Dette har Aprila løst ved at de ikke tar pant i verdier, men heller ber deg stille en personlig garanti. På den måten kan du få innvilget lån uten å måtte stille pant.

Hvem er vi?

Bedriftslaan.no er en nettside som deler informasjon om bedriftsfinansiering på en enkel måte. Vår rolle er å informere og skape forståelse rundt ulike finansieringsløsninger for små og mellomstore bedrifter, i tillegg til å tilrettelegge for dialog mellom deg og finansinstitusjonen du skal samarbeid med.

Vi er ikke en bank og tilbyr ikke finansiering. Trykker du deg videre til finansieringsløsninger via denne nettsiden, kommer du til en bank eller finansinstitusjon som hjelper deg videre.

Det har endelig blitt litt enklere med lån til små bedrifter

Søk om kassekreditt

Neste artikkel: Hvordan få kassekreditt

  • Fra 199 pr måned

  • Fleksibel nedbetaling

  • Rente fra 0,79%/måned

Sjekk hvor mye du kan få i kassekreditt

Priseksempel måned: Lånebeløp: 100.000 kroner, varighet 30 dager, månedsrente 0,89%. månedspris: 199 kr/totalt: 101.089 kr​.

*Kassekreditt er et produkt fra Aprila Bank