inkassotjenester
Sjekk hvor mye kassekreditt du kan få

Lån til små bedrifter

Det er ikke alltid like enkelt for små bedrifter å få finansiering til å utvide eller å investere i utstyr. Derfor kan en kassekreditt være en smart løsning.

En kassekreditt er en form for fleksibel kreditt som tilbys av banker og långivere til bedrifter. En kassekreditt fungerer som en reserve av tilgjengelige midler som kan brukes når man trenger det, og er som regel knyttet opp mot en konto i banken.

Kassekreditten kan være et viktig verktøy for bedrifter som trenger ekstra likviditet i perioder med økt aktivitet eller lave inntekter. Den gir bedriften muligheten til å bruke ekstra midler som de kan betale tilbake når de har tilstrekkelig med inntekt.

Det er viktig å merke seg at kassekreditten er en form for lån, og at rentene på kreditten kan være relativt høye. Derfor bør man være forsiktig med å bruke kassekreditten for å finansiere langsiktige investeringer eller store utgifter som ikke kan betales tilbake på kort sikt.

I sum kan man si at en kassekreditt er en fleksibel og tilgjengelig form for kreditt som kan gi ekstra likviditet til små bedrifter når de trenger det.

Søke lån

Når du søker om bedriftslån, er det viktig å ha en klar plan for hva pengene skal brukes til, og hvordan man ser for seg å betale tilbake. Det kan også være lurt å ha en god oversikt over bedriftens økonomi, slik at du kan dokumentere at du har evnen til å betale tilbake lånet.

Kassekreditt som kortsiktig lån er veldig nyttig og fungerer som en ekstra konto med disponible midler. Dersom investeringen derimot er langsiktig og man ikke har mulighet til å tilbakebetale innen noen måneder, bør man heller vurdere en investor eller liknende.

Ulike kapitalbehov

Små og mellomstore bedrifter har helt andre behov enn et firma med 100 millioner i omsetning. Større bedrifter låner gjerne penger til langsiktige investeringsplaner og av skattemessige hensyn. Små bedrifter har derimot kanskje bare behov for litt penger på konto frem til neste kundeinnbetaling.

Lånemodellene som er tilpasset de større virksomhetene passer derfor veldig dårlig for små bedrifter som ikke har store kapitalbevegelser. Det handler som oftest bare om å få noen få kroner på konto, en kort periode for å dekke regninger og lønn.

Trygg partner

Vår samarbeidspartner Aprila Bank, har spesialisert seg på lån til små bedrifter. De har funnet ut at det mest effektive er å bruke kassekreditt som lånemetode.

Årsaken er at behovet for penger gjerne kommer brått og man trenger pengene umiddelbart. Da har man ikke tid til lange søknadsprosesser og ventetid på å få penger på konto. Samtidig kan man betale tilbake når det passer, slik at man ikke behøver å forholde seg til månedlige avdrag.

Dette fungerer som et slags flexilån, hvor du har en gitt sum tilgjengelig på en egen konto som du kan bruke av ved behov. Det løper ikke renter på dette beløpet så lenge du ikke bruker av det. Det blir omtrent det samme som at pengene står klar på din egen konto frem til du trenger dem.

Alt i alt kan kassekreditt som bedriftslån være en god måte for små bedrifter å få finansiering til å utvide eller starte opp.

Hvem er vi?

Bedriftslaan.no er en nettside som deler informasjon om bedriftsfinansiering på en enkel måte. Vår rolle er å informere og skape forståelse rundt ulike finansieringsløsninger for små og mellomstore bedrifter, i tillegg til å tilrettelegge for dialog mellom deg og finansinstitusjonen du skal samarbeid med.

Vi er ikke en bank og tilbyr ikke finansiering. Trykker du deg videre til finansieringsløsninger via denne nettsiden, kommer du til en bank eller finansinstitusjon som hjelper deg videre.

Søk om kassekreditt

Neste artikkel: Hvordan få kassekreditt

  • Fra 199 pr måned

  • Fleksibel nedbetaling

  • Rente fra 0,79%/måned

Sjekk hvor mye du kan få i kassekreditt

Priseksempel måned: Lånebeløp: 100.000 kroner, varighet 30 dager, månedsrente 0,89%. månedspris: 199 kr/totalt: 101.089 kr​.

*Kassekreditt er et produkt fra Aprila Bank