inkassotjenester
Se hvor mye kassekreditt du kan få

likviditet for bedrifter

likviditet er for bedrifter det viktigste man kan fokusere på, for å holde virksomheten gående.

Likviditet eller evnen til å betale regninger og lønn, er det aller viktigste for enhver bedrift. De aller fleste virksomheter har på et eller annet tidspunkt opplevd store tap eller underskudd. Forskjellen på dem som klarer seg og dem som går konkurs, er tilgangen på likviditet.

Metoder for å skaffe likviditet til bedriften

Ingen virksomheter som har hatt tilgang på likvide midler har gått under. Så lenge man klarer å betjene sine økonomiske forpliktelser skal det svært mye til at man får begjært oppbud. Det finnes ulike metoder for å skaffe likviditet, og vi ser på noen av dem.

Investorer

Noen gode eksempler hvor investorer sikrere driften er virksomheter som Tesla og NEL. Disse har over flere år gått hundrevis av millioner i underskudd fordi de har vært i en etablerings- og vekstfase. De har allikevel ikke gått konkurs fordi eierne har trodd så mye på virksomheten, at de har sørget for å skyte inn kapital.

Dette er én måte å sikre kapital på. Man kan skaffe investorer som går inn med penger og tåler å tape litt, for at virksomheten skal vokse eller komme tilbake på beina igjen. Ved at investorene kjøper seg inn med en eierandel satser de på å få pengene tilbake når virksomheten går med overskudd, eller når aksjene selges videre.

Kassekreditt

Kassekreditt sikrer likviditet ved at man har et slags fleksibelt rammelån som står tilgjengelig ved behov. Dette er gjerne en sum fra 50.000 – 1.000.000 avhengig av behov, som er tilgengelig på en egen konto. Dersom du ikke bruker av dette koster det ingenting, og det løper kun renter på den summen du velger å bruke.

Denne formen for kapitaltilgang betyr at du selv kan styre hvor mye du til enhver tid låner. Når du mottar innbetalinger kan du betale inn på kassekreditten, for så å ta ut igjen på nytt når det er behov for det. Dette er i motsetning til et vanlig lån hvor du må betale tilbake pengene over en gitt periode.

Crowdfunding

Dette er en metode som går ut på at en mengde småinvestorer investerer i et lån til din bedrift. Dette er gjerne knyttet til spesifikke prosjekter som for eksempel boligutvikling, eller etablering av nye produkter. Disse lånene er som oftest enklere å få enn vanlige bedriftslån, men renten er noe høyere.

Fordelen med denne typen finansiering er at risikoen spres utover på flere aktører, slik at tapet blir mindre på hver dersom det går galt. Risikoen for virksomheten er at man kan risikere å ikke klare avdrag i tide, hvilket fører til gebyrer og økte kostnader.

Penger løser det meste

Dersom virksomheten er inne i en periode med økonomisk press, bør likviditet være første prioritet. Så lenge du har penger tilgjengelig, vil du klare deg. Let etter investorer eller søk en kassekreditt for å sikre virksomhetens fremtid.

Likviditet er livsnerven for bedrifter.

Søk om kassekreditt
  • Fra 199 pr måned

  • Fleksibel nedbetaling

  • Rente fra 0,79%/måned

Se hvor mye du kan få i kassekreditt

Priseksempel måned: Lånebeløp: 100.000 kroner, varighet 30 dager, månedsrente 0,89%. månedspris: 199 kr/totalt: 101.089 kr​.

*Kassekreditt er et produkt fra Aprila Bank