inkassotjenester
Se hvor mye kassekreditt du kan få

Næringslån uten sikkerhet i form av pant.

De fleste næringslån krever en sikkerhet i form av pant i eiendom eller utstyr. Her er et av unntakene.

Dersom virksomheten din ikke eier eiendom eller kapitalholdig utstyr er det allikevel mulig å få et lån til bedriften. Det er svært mange virksomheter som ikke sitter på store kapitalverdier som anleggsmaskiner og bygninger. Dermed har de heller ingen mulighet til å stille pant.

IT-selskap, konsulenter og nystartede virksomheter er vanlige eksempler på dette. Disse selskapene har like stort behov for tilgjengelige likviditet som andre virksomheter, men finner det ofte vanskelig å få lån til sin bedrift.

En kjapp vei til penger på konto

En av muligheten til å gjøre penger tilgjengelig er å skaffe en kassekreditt. Dette er et slags næringslån til bedriften, som ikke kreverpant i utstyr. Man blir gjerne heller bedt om å stille en personlig garanti for lånesummen, slik at banken har en viss sikkerhet for lånet.

Det praktiske med denne typen lån er at man gjør pengene tilgjengelig på konto nærmest umiddelbart, men det løper ikke renter på summen, før man eventuelt bruker av dem. Det betyr at pengene blir en sikkerhet når man kommer i en likviditetsskvis, eller har behov for å gjøre investeringer.

For mange vil det gi litt bedre nattesøvn å vite at det finnes litt penger i bakhånd, i form av et innvilget lån som er står klart i det øyeblikket man har behov for det.

Fleksibel finansiering

Denne typen finansiering er veldig fleksibel fordi man selv styrer når man tar ut og betaler inn penger. Med ordinært lån får man ut alt på en gang og må betale tilbake en fast sum hver måned. Med kassekreditten tar man ut penger ved behov og betaler inn når man kan. Det løper kun renter på det beløpet man har tatt i bruk. Resten står bare tilgjengelig.

Hvem er dette nyttig for?

Mange bedrifter trenger likviditet på denne måten. Et typisk eksempel er nettbutikker:

En nettbutikk må vanligvis kjøpe inn et større parti varer for å kunne lagerføre produktet som skal selges. Det betyr at likviditet blir bundet opp i varene som skal stå på lager frem til de selges.

Med en kassekreditt kan man kjøpe inn og betale varelageret på forhånd. Deretter kan man betale tilbake gradvis etter hvert som varene selges.

Eksempel:

Butikken kjøper inn en vare for 250,- som selges til sluttkunde for 1000,- Når pengene kommer inn fra kunden, settes de 250,- tilbake i kassekreditten og 750,- disponeres til drift og lønn og rentekost. På den måten reduserer gjelden fra kassekreditten gradvis mens man selger, i stedet for at man er nødt til å klare en viss sum hver måned.

Dette gjelder ikke bare nettbutikker, men er også like relevant for eksempelvis håndverkere som trenger materialer og verktøy, eller IT-selskaper som har behov for software.

Nøkkelen til å få en virksomhet til å gå rundt er å ha likviditet tilgjengelig når man trenger det. Et næringslån uten sikkerhet, kan være nøkkelen til dette.

Sjekk hva du kan få i kassekreditt
  • Fra 199 pr måned

  • Fleksibel nedbetaling

  • Rente fra 0,79%/måned

Se hvor mye du kan få i kassekreditt

Priseksempel måned: Lånebeløp: 100.000 kroner, varighet 30 dager, månedsrente 0,89%. månedspris: 199 kr/totalt: 101.089 kr​.

*Kassekreditt er et produkt fra Aprila Bank